Tootje is Tootje Klinkenberg.


Als gediplomeerd Verenigingsleidster ben ik begonnen bewegingslessen te geven aan kinderen en volwassenen bij gymnastiekverenigingen. Daarna volgde ik de opleiding tot MBvO-docent (Meer Bewegen voor Ouderen) en gaf ik les aan groepen gezonde ouderen, maar ook aan mensen met reuma, parkinson, doven en slechthorenden en fibromyalgie patiënten.

 

Tootje Klinkenberg

 

 

Na jaren met veel plezier les te hebben gegeven begon er een verandering in mij plaats te vinden.
Ik volgde allerlei cursussen op het gebied van bewustwording en zelfontwikkeling en kwam zo via Psycho-synthese, Reiki, Innerlijk-kind-werk, Tai-chi en Advaita in aanraking met Hathayoga. Het was liefde op het eerste gezicht.


In 2009 ben ik afgestudeerd aan de yoga-academie Amsterdam en sta ik geregistreerd als erkend yoga-docent bij de Vereniging voor Yogaleerkrachten Nederland.

Na de yoga-academie volgde ik een tweejarige opleiding Tibetaanse Yoga en Meditatie bij Robert Hartzema en een cursus Pranayama (adembeheersing). Later heb ik mijn kennis aangevuld met cursussen over Chakra's en Do-In Yoga.

Al mijn ervaring op het gebied van bewegen en alle kennis die ik mocht opdoen met Hatha yoga, Kashmir yoga, Jnana yoga, Healing Tao en Qi-gong verwerk ik in mijn meditatieve yogalessen.

 

Mindfulness - brengt je geest tot rust.